15 Nisan 2014 Salı

Sınava Geç Gelen Öğretmene Ücret ve Görev Verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, liseye geçiş sınavları öncesi genelge yayımladı: Sınava geç gelen öğretmen sınav ücreti alamayacak. Sonraki sınavlarda da görev verilmeyecek.

Ortaokul öğrencilerinin katılacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarının ikincisi 28-29 Nisan'da yapılacak. 1.2 milyon öğrencinin liseye geçiş merkezi sınavında öğrenciler 28 Nisan'da Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden yazılı sınav olacak. 29 Nisan'da ise Fen-Teknoloji, TC İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden yazılı olacaklar. Sınavla ilgili yayınlanan genelgeye göre, ailesi mevsimlik işçi olan öğrenciler bulundukları ilçedeki yedek salonda, evde veya hastanede sınava girecekler. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler cezaevlerinde sınava girecek. Sınava geç gelen öğretmene ücret ve yeni bir görev verilmeyecek. Genelgeyle sınavda görevli bazı öğretmenlerin olası sınavı sabote etme girişimlerine karşı da önlemler alındı.

PARALEL ÖĞRETMEN ÖNLEMİ

Sınavın uygulanmasında sorun yaşanmaması için salon görevlisi olarak yeterince asıl ve yedek öğretmen görevlendirilecek. Zamanında görevine gelmeyen öğretmene ücret ödemesi yapılmayacak ve bu öğretmenler sonraki sınavlarda görevlendirilmeyecek.

SINAV ARALARINDA REHBER ÖĞRETMEN

Sınava gelmeyen öğretmenler için yedek öğretmenler görevlendirilecek. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Görevli öğretmenler ise kendi okullarının dışındaki okullarda görevlendirilecek. Yazılısı yapılan derslerle öğretmen branşları da aynı olamayacak. Her bir ders sınavı sonrasında öğrencilere verilen 30 dakikalık dinlenme sürelerince okuldaki yedek öğretmenler öğrencilere rehberlik edecek. 5 Mart 2014'ten sonra okullar arası nakil geçiş yapan öğrenciler nakil oldukları okulda yedek sınav evrakı ile sınava girecekler. Ayrıca tutuklu ve hükümlü durumda olan öğrencilere Cumhuriyet Savcılıklarınca belirlenecek yerde güvenlik tedbirleri alınarak sınav yapılacak.

OTİSTİK ÖĞRENCİLER MUAF

Özel eğitim uygulamaları okullarında özel eğitim sınıflarında öğrenim gören orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik olan öğrenciler ortak sınavlardan muaf olacaklar. Engelli öğrenciler için tedbirler alınacak. Kodlayıcı ve okuyucu öğretmenler, öğrencinin engeli dikkate alınarak, matematik dili okumayı bilen ve öğrencinin okuduğu yabancı dile uygun alanlardan seçilecek. Devamsızlığı 90 gün ve üzeri olan öğrenciler istedikleri takdirde yedek salonlarda sınava girecekler.

TEOG (Merkezi Sınav Sistemi) Puanı Hesaplama ve Sınav Konuları 2014 8. Sınıf

TEOG Puan Hesaplaması İçin Tıklayınız...
Günlere göre düzenlenecek sınavlar: 28 Nisan 2014 Perşembe günü: Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 29 Nisan 2014 Cuma günü: Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil sınavlarından adaylar sınava girecekler.Adaylar 28-29 Nisan 2014 Tarihlerinde sınava girecekler.
TEOG Sınavları belirlenen tarihlerde 09:00-12:00 arasında yapılacaktır. Her ders için adaylar 20 soruluk test sınavlarına tabi tutulacaklar. Sınavlar için adaylara 40 dakika süre veriliyor. Her sınav arasında ise öğrencilerin dinlenmesi için 30 dakikalık süre verilecek.Sınavları kaçıranlar gerekli mazerete sahiplerse mazeret sınavına girebilecekler. TEOG İkinci dönem sınavları isi 28-29 Nisan 2014'te, mazeret sınavı ise 10-11 Mayıs 2014'te düzenlenecek. Sınav sonuçları ise haziran ayında açıklanacak.

Sınavın ilk defa yapmış olması nedeniyle hem öğrencilerin hemde velilerin akıllarında çeşitli soru işaretlerine neden olmaktadır.

Bu soruların başında 8.sınıf teog-merkezi sistem ortak sınav puanı nasıl hesaplanacak? sorusudur. İşte hesaplama robotumuz!
Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır.

Önemli: 
Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Yani Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 700 tam puan üzerinde hesaplanırken 2013-2014 YEP (Yerleştirmeye esas puan) 

YEP Yerleştirmeye Esas Puan 500 tam puana dönüştürürlecek.

Sitemizde 2013-2014 Merkezi sistem ortak sınav puanı hesaplama modülümüz var. MEB ile birebir hesaplama yapan 2013-2014 TEOG Puan Hesaplama sayfamızda hem ders bazında merkezi sistem puan hesaplama yapabileceksiniz.

Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalışma Takvimleri
 
........... VALİLİGİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ortaokulların 8 inci sınıflarında 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sına, seklinde uygulanacaktır.
 
Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlarının işlenişinde Türkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalışma takvimine göre konu/kazanımlarının dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanmış ve "http//ttkb.meb.gov.tr/" adresinde yayımlanmıştır.
  
Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık palanlarını uygulamalarında bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir.
 
Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:
 
1. Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV" ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 
2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV" ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
  
3."BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV" ın ve "İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV ´ın yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu/kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.
  
4.Çizelgelerde "birinci dönem merkezi sistem ortak sınav" ve "ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav" dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavları belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
Prof. Dr. Emin KARİP
Bakan a.

TEOG Türkçe Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları (28-29 NİSAN 2014 TEOG)

TEOG Türkçe Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları (28-29 NİSAN 2014 TEOG)...   Türkçe Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları (28-29 NİSAN) Türkçe dersi 2.dönem TEOG merkezi sistem ortak sınav konuları

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları

A - Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
2. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
4. Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
B - Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1.  Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.
2.  Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar. 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 KASIM

3.  Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.
4.  Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 
4.  Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 
5.  İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.
6.  Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 
7.  Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 
8.  Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. 
9.  Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 
10. Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 
11. Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014   

NOT: 2. Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınav (TEOG) sene başından beri işlenilen konulardan sorular çıkacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin  1. dönem sınavda çıkan konulara da çalışması gerekmektedir. Muhtemelen 1. sınav sonrası konulardan daha çok soru çıkacaktır.

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI'NDA SORU ÇIKMAYACAK

C - Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme 
1.  Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.
2.  Anlatım bozuklarını düzeltir. 
3.  Anlatım bozuklarını düzeltir.

2013-2014 ingilizce Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 Fen Teknoloji Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 Türkçe Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 Din Kültürü Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 Fransızca Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 İnkılap Tarihi Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 Matematik Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları
2013-2014 Almanca Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

TEOG Matematik Dersi 2. Dönem TEOG Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

Matematik dersi 2.dönem TEOG merkezi sistem ortak sınav konuları... Matematik dersi 2.dönem TEOG merkezi sistem ortak sınav konuları

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları
1 - Geometri Örüntü ve Süslemeler
2 - Geometri Dönüşüm Geometrisi
3 - Geometri Dönüşüm Geometrisi
4 - Olasılık ve İstatistik Tablo ve Grafikler
5 - Olasılık ve İstatistik Tablo ve Grafikler
6 - Sayılar Üslü Sayılar
7 - Sayılar Üslü Sayılar
8 - Sayılar Üslü Sayılar
9 - Sayılar Köklü Sayılar
10 - Sayılar Köklü Sayılar
11 - Sayılar Köklü Sayılar
12 - Sayılar Köklü Sayılar
 
BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 KASIM
 
13 -  Olasılık ve İstatistik Olasılık Çeşitleri
14 -  Olasılık ve İstatistik Olay çeşitleri
15 -  Olasılık ve İstatistik Olay çeşitleri
16 - Sayılar Gerçek sayılar
17 - Olasılık ve İstatistik Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri
18 - Geometri Üçgenler
19 - Geometri Üçgenler
20 - Geometri Üçgenler
21 - Geometri Üçgenler
22 - Geometri Üçgenler
23 - Geometri Üçgenlerde Ölçme
24 - Geometri Üçgenlerde Ölçme
25 - Cebir Örüntüler ve İlişkiler
26 - Cebir Cebirsel İfadeler
27 - Cebir Cebirsel İfadeler
28 -  Olasılık ve İstatistik Olası Durumları Belirleme
29 - Cebir Denklemler
30 - Cebir Denklemler
 
II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV
 
31 - Cebir Denklemler
32 - Cebir Denklemler
33 - Cebir Denklemler
34 - Geometri Geometrik Cisimler
35 - Geometri Geometrik Cisimler
36 - Geometri Geometrik Cisimler
 
İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014 
 
NOT: 2.Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavda sene başından beri işlenilen konulardan sorular çıkacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin  1. sınavda çıkan konulara da çalışması gerekmektedir. Muhtemelen 1. sınav sonrası konulardan daha çok soru çıkacaktır.
 
AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI'NDA SORU ÇIKMAYACAK
 
28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları
Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Geometri Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri
Geometri Geometrik Cisimlerin Hacimleri
 
II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV
 
Cebir Eşitsizlikler
Cebir Eşitsizlikler
Geometri İzdüşüm
Geometri Dönüşüm Geometrisi

TEOG Fen Ve Teknoloji Dersi 2. Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-Mitoz

 
1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-. Kalıtım 

1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-. Kalıtım 

1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-Mayoz

1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-Dna Ve Genetik Bilgi 

1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-Mutasyon Ve Modifikasyon


I.    Dönem Birinci Sınav


1. Ünite: Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım-Canlıların Çevreye Adaptasyonu Ve Evrim 

2.  Ünite: Kuvvet Ve Hareket-Sıvıların Ve Gazların Kaldırma Kuvveti 

2.  Ünite: Kuvvet Ve Hareket-Sıvıların Ve Gazların Kaldırma Kuvveti 


2.  Ünite: Kuvvet Ve Hareket-Sıvıların Ve Gazların Kaldırma Kuvveti 

2.  Ünite: Kuvvet Ve Hareket-Basınç 

2.  Ünite: Kuvvet Ve Hareket-Basınç 


3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Periyodik Sistem 

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Kimyasal Bağlar

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Kimyasal Tepkimeler

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Kimyasal Tepkimeler


3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Kimyasal Tepkimeler

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Asit-Baz Tepkimeleri 

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Asit-Baz Tepkimeleri 

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Asit-Baz Tepkimeleri 

3. Ünite: Maddenin Yapısı Ve Özellikleri-Asit-Baz Tepkimeleri 


4. Ünite: Ses-Ses Dalgaları -Sesin Özellikleri 

4. Ünite: Ses-Bir Müzik Aletinden Çıkan Sesin Değişimi -Bir Enerji Turu Olan Ses   

4. Ünite: Ses-Sesin Yayılma Hızı  


Iı.    Dönem Birinci Sınav

28-29 Nisan Teog Sınavı Tüm Derslerin Konuları


5. Ünite: Maddenin Halleri Ve Isı-Isı Ve Sıcaklık 

5. Ünite: Maddenin Halleri Ve Isı-Maddelerin Aldığı/Verdiği Isı İle Sıcaklık Değişimi 

5. Ünite: Maddenin Halleri Ve Isı-Maddenin Isı Alış-Verisi İle Hal Değişimlerini İlişkilendirmek 

5. Ünite: Maddenin Halleri Ve Isı-Erime/Donma Isısı -Buharlaşma Isısı -. Isınma/Soğuma Eğrileri 


6.Ünite: Canlılar Ve Enerji İlişkileri-Besin Zincirindeki Canlılar  

6.Ünite: Canlılar Ve Enerji İlişkileri-Besin Zincirindeki Canlılar  


İkinci Dönem Merkezî Sistem Ortak Sınav 28-29 Nisan 2014 

Not: 2.Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavda Sene Başından Beri İşlenilen Konulardan Sorular Çıkacaktır. Bu Sebeple Öğrencilerimizin 1. Sınavda Çıkan Konulara Da Çalışması Gerekmektedir. Muhtemelen 1. Sınav Sonrası Konulardan Daha Çok Soru Çıkacaktır.

Aşağıdaki Konulardan Merkezi Sistem Ortak Sınavı'nda Soru Çıkmayacak


6.Ünite: Canlılar Ve Enerji İlişkileri-Geri Dönüşüm, Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları   

6.Ünite: Canlılar Ve Enerji İlişkileri-Beslenme Ve Enerji Akısı   

7.Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik-Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Ve Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü   

7.Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik-Elektrik Enerjisinin Isıya (Isı Enerjisine) Ve Işığa (Işık Enerjisine) Dönüşümü 

7.Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik-Elektrik Enerjisinin Kullanımı Ve Elektriksel Güç   

Iı.    Dönem Üçüncü Sınav

8. Ünite: Doğal Süreçler -Dünya’mızın Oluşum Sureci -Bir Doğal Süreç Olan Levha Hareketleri 

8. Ünite: Doğal Süreçler -Hava Olayları

28-29 Nisan Teog Sınavı Tüm Derslerin Konuları

TEOG İnkılap Tarihi 2. Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları

TEOG İnkılap Tarihi 2. Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları... İnkılap Tarihi (Sosyal Bilgiler)dersi 2.dönem TEOG merkezi sistem ortak sınav konuları

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 
Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
Mustafa Kemal Okulda
Cepheden Cepheye Mustafa kemal
Dört Şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

Osmanlı Devleti Hangi Cephede?
Geldikleri Gibi Giderler
Ve Millî Mücadele başlıyor
Egemenlik Milletindir
Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 KASIM

3.ÜNİTE“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

İlk Zaferimiz 
Destanlaşan Direniş
İstiklal Milletimindir
Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı
Dirilişin Destanı: Sakarya
Hayat Veren Zafer
Savaşa Son Veren Belge
Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

Saltanattan Milli Egemenliğe
Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili
Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
Başkent Ankara
Yaşasın Cumhuriyet
Çağdaş Devlete Doğru
Çok Partili Demokratik Yaşam
Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar
Hukuk ve Aile
Rejim Karşıtı Bir İsyan
Kabotaj Bayramı
Mustafa kemal’e Suikast Girişimi
Bir Devrin Analizi: Nutuk
Harf İnkılabından Millet Mekteplerine
Millî Kültürümüz Aydınlanıyor
Kubilay Olayı
Bir Cumhuriyet Kenti
Çağdaş Üniversite Yolunda
Devlet ve Toplum Elele
Modern Tarımın Doğuşu
Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık 
Sanat ve Spor
Çağdaş Türk Kadını
Soyadı Kanunu

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK

Türk Çağdaşlaşması
Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler
Her şey Güçlü Bir Türkiye için
Cumhuriyetle Bir Milletiz
Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
Halkçılık 
Toplumda Devlet Desteği
Laiklik
Her Alanda Yenilik
İnkılapların Temel Dayanağı
En Büyük Eser

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014   

NOT: 2.Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavda sene başından beri işlenilen konulardan sorular çıkacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin  1. sınavda çıkan konulara da çalışması gerekmektedir. Muhtemelen 1. sınav sonrası konulardan daha çok soru çıkacaktır

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI'NDA SORU ÇIKMAYACAK

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları

Mazlum Milletler
Cumhuriyet Bize Emanet
Türk Dış Politikası
Hatay Türkiye’ye Katılıyor
Atatürk Bizimle 
Yine Bir Dünya Savaşı
Demokrasi Yolunda Türkiye
İnsan Haklarıyla Vardır
Soğuk Savaş Yılları
Gelişen Türkiye 
Savaşta ve Barışta Türk Ordusu
Türkiye’ye Yönelik Tehditler 

I.DÖNEM İKİNCİ SINAV
SSCB Dağıldıktan Sonra
Körfez’de Savaş
Bir Proje de Siz Yapın
Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınav Konuları - TEOG

 28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları 
6. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
7. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
9.Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

Okuma Metni: Kurban Tığlama (Kesme ) Duası
1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
2. İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
5. Yardımlaşma Kurumlarımız
1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2. Kader ve Evrendeki Yasalar
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
3. İnsan İradesi ve Kader
3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
3.2. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
4. Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
5. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
6. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
7. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
8. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
9. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
5. Bilgi Taassubu Önler
6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
4. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
5. Bilgi Taassubu Önler
6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
2.  Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
2.1. Hinduizm ve Budizm
 
İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 28-29 NİSAN 2014 
 
NOT: 2. Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavda sene başından beri işlenilen konulardan sorular çıkacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin  1. sınavda çıkan konulara da çalışması gerekmektedir. Muhtemelen 1. sınav sonrası konulardan daha çok soru çıkacaktır.
 
AŞAĞIDAKİ KONULARDAN MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI'NDA SORU ÇIKMAYACAK

28-29 Nisan TEOG Sınavı tüm derslerin konuları
2.2. Yahudilik
2.3. Hristiyanlık
2.4. İslam
3. Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
3.1. Doğruluk
3.2. Temizlik
3.3. İyilik ve Yardımseverlik
3.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
3.5. Hayvanlara İyi Davranmak
3.6. Çevreyi Korumak
3.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak
3.8. Başkalarına Zarar Vermemek
4. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak

2013-2014 TEOG (Merkezi Ortak Sınav) Konuları ve Sınav Tarihleri

2013-2014 TEOG (Merkezi Ortak Sınav) Konuları ve Sınav Tarihleri

 Ortak sınavlar 2013-2014 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapılacaktır.
Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır.

TEOG 1. ve 2. Dönem Sınav Konuları Neler? Hangi Konulardan Soru Çıkacak?
Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

Temel derslerin hangi yazılıları merkezi olarak yapılacak?
Ortak sınavlar, üç yazılısı olanlardan ikincisi, iki yazılısı olanlardan birincisi olarak yapılacaktır.
Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Ortak sınavlar 28-29 Kasım ve 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Bugünlerde sınav yapılan okullarda ve bu okullarla aynı bahçeyi kullanan okullarda eğitim öğretime ara verilecektir.
Ortak gerçekleştirilecek sınavlar kaç sorudan oluşacak?
Ortak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacaktır.
Açık ortaokula devam edenler bu sınavlara girecek mi?
Ortak sınavlara girmek isteyen Açık ortaokul öğrencileri, illerde oluşturulacak başvuru merkezlerine başvurmak suretiyle sınavlara girebileceklerdir.
Sınavlar kaç oturumda yapılacak?
Ortak sınavlar ilk gün oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden; ikinci gün oturumunda Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden olmak üzere 2 günde 6 sınav olacak şekilde yapılacaktır.
Ortak sınavlara 6 ve 7. sınıflar girecek mi?
Ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Uygulanacak olan Ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecektir.


Öğretmene 'Not Farkı' Sorgusu

Merkezî sınavdan düşük alıp okuldaki sınavdan yüksek not alan öğrencilerin öğretmenlerine, “Bu fark neden?” denilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde yaşanan bazı olaylar üzerine, lise geçiş sınavına giren öğrencilerin notlarını mercek altına aldı. Bakanlık, özellikle, kendi yaptığı merkezi ile okullarda öğretmenlerin yaptığı sınavların sonuçlarını karşılaştırmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) kaldırılmasının ardından yeni liseye geçiş sınav sistemine göre artık okullarda yıl içinde öğretmenlerin yaptığı sınavlardan bir tanesini merkezi olarak yapmaya başlayan Bakanlık, kendi yaptığı sınav ile öğretmenlerin yaptığı sınavların sonuçlarını ince eleyip sık dokuyarak mercek altına alacak.

Bu kapsamda Bakanlık 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapılan merkezi sınav ile okullarda öğretmenlerin yaptığı sınavların sonuçları arasında bariz bir not farkı belirlemesi durumunda o dersin öğretmeni ile durum değerlendirmesi yapılmasını sağlayacak. Bir anlamda, öğretmenlere, "Bu fark neden oluşuyor?" soruları sorulacak. Merkezi sınav sonuçlarına göre kendi yaptığı sınavda çok düşük veya çok yüksek not veren öğretmenlerle bu durumun nereden kaynaklandığı konusunda çalışma yapacak olan Bakanlık, ölçme ve değerlendirmeye bir standart getirecek. Bu sayede Bakanlık 28-29 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak olan ikinci Temel Eğitimden Ortaöğretim Geçiş sınavlarında bu not farklarının yaşanmasının önüne geçecek. Bakanlık okullarda görülen derslerden merkezi sınavda öğrencilerin sorumlu olması nedeniyle öğretmenleri müfredatı zamanında işlemeleri için uyaracak. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerinin sınav yapıldığı Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerini, alan öğretmenlerinin okutması zorunlu olacak. Bu nedenle artık 8. sınıflarda bu 6 derse alan dışından öğretmenler giremeyecek.

Gökhan Kaya

Din'den muaf olanlar 10 puan geride

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları açıklandığından bu yana tartışılan SBS yerine getirilen TEOG sınavıyla ilgili yeni bir tartışma ortaya atıldı.

KIVANÇ EL
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın sonuçları açıklandığından bu yana tartışılan SBS yerine getirilen TEOG sınavıyla ilgili yeni bir tartışma ortaya atıldı.

Eğitim-İş Hukuk Danışmanı Maksut Balmuk, yaptığı hesaplamayla Din Kültürü Dersi'nden sınav yapıldıkça bu dersten muaf olanların 10 puana kadar geride kalacaklarını açıkladı. Bakanlık ise 6 ders yerine 4 dersten sınav yapmayı gündemine aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gayrimüslim öğrencilerin muaf olduklar din dersinde sınava girmemeleri üzerine sisteme "sıfır" işlenmesi ve öğrencilerin 33 puana kadar geri planda kalmaları nedeniyle yaşanan sıkıntının bakanlıkça çözüldüğü ifade edilmişti. Ancak yeni bir sorun olduğu ortaya çıktı. Bakanlık din dersi almayanların 5 dersten sınava girmiş gibi işlem yapılacağını açıkladı fakat bu konuda çalışma yapan Eğitim-İş Hukuk Danışmanı Maksut Balmuk, öğrencilerin yine de mağdur olduğunu ortaya çıkardı.